Chương trình khuyến mãi cùng Nam A Bank đón xuân tài lộc

Ngày cập nhật: 9.01.19 - Mục: Nam A Bank - Lượt xem: 1,730 lần

1. Thời gian triển khai: Từ 15/01/2019 đến hết 30/03/2019

2. Phạm vi thực hiện: Tất cả các điểm giao dịch của trên toàn quốc.

3. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng Cá nhân.

Ghi chú: Cán bộ nhân viên Nam A Bank không được tham gia chương trình này.

4. Sản phẩm áp dụng:

 • Tất cả các sản phẩm tiền gửi VNĐ có kỳ hạn từ 01 tháng trở lên (mở mới/tái tục trong thời gian triển khai chương trình)
 • Riêng đối với sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến mở mới hoặc tái tục kỳ hạn từ 01 tháng trở lên thỏa điều kiện trong thời gian triển khai chương trình sẽ được mặc định tham gia chương trình với hình thức quay số trúng thưởng cuối chương trình.

Ghi chú: Không áp dụng đối với Chứng chỉ tiền gửi, Sổ tiết kiệm phát sinh từ Dịch vụ xác nhận số dư có điều kiện.

5. Cách thức tham gia Chương trình (CTKM)

 • Khách hàng mở mới hoặc tái tục Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi (STK/HĐTG) tham gia CTKM sẽ đồng thời được cộng lãi suất theo quy định, quay số điện tử tại quầy, tặng Lộc Xuân và quay số trúng thưởng cuối chương trình. Riêng STK trực tuyến mở mới hoặc tái tục trong thời gian triển khai chương trình thỏa điều kiện sẽ được mặc định tham gia chương trình với hình thức quay số trúng thưởng cuối chương trình.
 • Khách hàng giao dịch trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên Đán 11/02/2019 (tức ngày 07/01/2019 âm lịch) sẽ được Lì xì may mắn đầu Xuân

6. Nội dung chi tiết CTKM:

6.1.  Cộng lãi suất

 • Khách hàng tham gia CTKM sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi theo biểu lãi suất CTKM cao hơn biểu lãi suất niêm yết. (Xem biểu lãi suất CTKM tại đây).
 • Đối với Khách hàng có STK/HĐTG đáo hạn và gửi lại với kỳ hạn mới dài hơn kỳ hạn cũ sẽ được cộng thêm lãi suất so với biểu lãi suất CTKM, chi tiết như sau:
Kỳ hạn gửi lại Lãi suất cộng thêm/STK, HĐTG (%/năm)
Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng 0.1%
Từ 12 tháng trở lên 0.2%

 

Ghi chú:

 • Áp dụng đối với STK/HĐTG đáo hạn và gửi lại trong ngày, với số tiền gửi lại bằng hoặc lớn hơn số tiền STK/HĐTG đáo hạn.
 • Không áp dụng đối với sản phẩm tiết kiệm Lợi ích nhân đôi.

6.2.    Quay số điện tử trúng thưởng tại quầy:

 • Áp dụng cho Khách hàng mở STK/HĐTG tại quầy đủ điều kiện tham gia CTKM.
 • Số lượt quay số điện tử tại quầy được tính như sau:

Số lượt quay số = Số tiền gửi trên STK/HĐTG x kỳ hạn gửi / 60.000.000

 • Khách hàng thực hiện quay số điện tử trên máy vi tính đặt tại quầy/LCD tại các điểm giao dịch của Nam A Bank để xác định trúng thưởng. Giải thưởng quy ước như sau:
Nội dung Giải thưởng Giá trị giải thưởng
Chúc mừng Quý khách đã trúng thưởng giải An Khang (Bao lì xì 50.000 đồng) Tiền mặt 50.000 đồng
Chúc mừng Quý khách đã trúng thưởng giải Phú Quý (Bao lì xì 100.000 đồng) Tiền mặt 100.000 đồng
Chúc mừng Quý khách đã trúng thưởng giải Sung Túc (Bao lì xì 200.000 đồng) Tiền mặt 200.000 đồng
Chúc mừng Quý khách đã trúng thưởng giải Thịnh Vượng (Bao lì xì 500.000 đồng) Tiền mặt 500.000 đồng
Chúc Quý khách may mắn lần sau Khách hàng không trúng thưởng

 • Khách hàng bấm quay 1 lần cho tất cả các lượt quay số để xác định trúng thưởng. Sau khi bấm quay, màn hình máy vi tính/LCD sẽ hiển thị tổng hợp kết quả các giải thưởng Khách hàng nhận được. Khách hàng nhận giải thưởng tương ứng với nội dung hiển thị trên màn hình máy vi tính/LCD như sau:
Kết quả hiển thị trên màn hình Tổng giá trị giải thưởng
Chúc mừng Quý khách đã trúng thưởng n giải An Khang (n Bao lì xì 50.000 đồng) Tổng số tiền thưởng Khách hàng nhận được
Chúc mừng Quý khách đã trúng thưởng n giải Phú Quý (n Bao lì xì 100.000 đồng)
Chúc mừng Quý khách đã trúng thưởng n giải Sung Túc (n Bao lì xì 200.000 đồng)
Chúc mừng Quý khách đã trúng thưởng n giải Thịnh Vượng (n Bao lì xì 500.000 đồng)
Chúc Quý khách may mắn lần sau: n lượt quay

 

Trong đó: n là số lượt trúng thưởng tương ứng với từng giải Khách hàng quay được

 • Hình thức chi nhận thưởng: Khách hàng nhận thưởng bằng tiền mặt ngay tại quầy giao dịch.
 • Cơ cấu giải thưởng:
Tên giải thưởng Giải thưởng Số tiền (VNĐ) Số lượng
Giải An Khang Bao lì xì tiền mặt 50.000 36.000
Giải Phú Quý Bao lì xì tiền mặt 100.000 2.000
Giải Sung Túc Bao lì xì tiền mặt 200.000 1.000
Giải Thịnh Vượng Bao lì xì tiền mặt 500.000 200

6.3. Tặng lộc Xuân:

 • Áp dụng cho Khách hàng tham gia quay số điện tử tại quầy có từ 10 lượt quay số trở lên/STK/HĐTG nhưng không trúng bất kỳ giải thưởng nào quy định tại Mục 6.2 thì sẽ được tặng 01 lộc Xuân may mắn.
 • Lộc Xuân may mắn là ví điện tử thanh toán phí dịch vụ trị giá 100.000 đồng.

 6.4. Quay số điện tử trúng thưởng cuối chương trình:

 • Áp dụng cho tất cả Khách hàng đủ điều kiện tham gia chương trình.
 • Khi mở STK/HĐTG tại quầy trong thời gian khuyến mãi, ngoài việc được hưởng lãi suất ưu đãi (mục 6.1), quay số trúng thưởng (mục 6.2), được tặng lộc Xuân (mục 6.3), Khách hàng còn được cấp Mã số dự thưởng (MSDT) tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình.
 • Khách hàng mở mới hoặc tái tục STK trực tuyến kỳ hạn từ 01 tháng trở lên được cấp MSDT tham gia quay số cuối chương trình.
 • Quy định cấp MSDT cuối chương trình như sau:

Số lượng MSDT = Số tiền gửi trên STK/HĐTG x kỳ hạn gửi/60.000.000

 • Trường hợp Khách hàng tham gia CTKM phát sinh thêm các giao dịch khác ngoài tiền gửi tiết kiệm tính đến 09/03/2019, Khách hàng sẽ được nhận thêm MSDT theo quy định như sau:
STT Giao dịch phát sinh thêm Số lượng MSDT cộng thêm
1 Mở mới thẻ tín dụng (*) 3 MSDT
2 Đăng ký mới Gói combo 2 MSDT
3 Mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ FWD (mức phí bảo hiểm quy năm tối thiểu 15 triệu đồng) 5 MSDT

 

(*) Thẻ tín dụng phải có phát sinh giao dịch tối thiểu 500.000VNĐ trong thời gian triển khai chương trình.

Ghi chú: MSDT cộng thêm sẽ được cấp cho Khách hàng tại thời điểm phát sinh giao dịch. Sau khi kết thúc chương trình, hệ thống sẽ kiểm tra và tự động hủy MSDT cộng thêm của Khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Thẻ tín dụng không phát sinh giao dịch theo quy định.
 • Khách hàng hủy Gói Combo.
 • Hợp đồng bảo hiểm bị hủy hoặc chưa phát hành.

–  Cơ cấu giải thưởng quay số trúng thưởng cuối chương trình: 

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Giá trị giải thưởng (VNĐ) Số lượng
Giải Đặc Biệt STK NAB trị giá 500 triệu đồng 500.000.000 1
Giải Nhất STK NAB trị giá 100 triệu đồng 100.000.000 2
Giải Nhì STK NAB trị giá 50 triệu đồng 50.000.000 4
Giải Ba STK NAB trị giá 5 triệu đồng 5.000.000 10
Giải Khuyến Khích STK NAB trị giá 2 triệu đồng 2.000.000 25

 

 – Hình thức quay số: Quay số trên chương trình điện tử

– Đối với các STK trúng thưởng quy định phải mở tối thiểu kỳ hạn 01 tháng trở lên.

6.5.     Lì xì may mắn đầu Xuân

 • 30 Khách hàng đầu tiên tại Trung tâm Kinh doanh/Chi nhánh và 20 Khách hàng đầu tiên tại Phòng Giao dịch thực hiện giao dịch(**) trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên Đán (Ngày 11/02/2019, tức mồng 07/01/2019 Âm lịch) sẽ được nhận Lì xì may mắn 50.000VNĐ tiền mặt.

(**) Các giao dịch bao gồm:

+ Gửi tiết kiệm (gửi mới/tái tục); lãnh lãi.

+ Nộp tiền vào tài khoản thanh toán;

+ Thực hiện hồ sơ vay vốn/giải ngân tiền vay;

+ Các giao dịch tại quầy có phát sinh thu phí.

Ghi chú: Trường hợp Khách hàng gửi tiết kiệm dưới 6 tháng, phải tham gia CTKM mới được nhận Lì xì may mắn 50.000VNĐ.

– Trường hợp các Khách hàng trên có tham gia CTKM sẽ được nhân đôi MSDT tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình (tối đa 50 MSDT).

7. Các quy định liên quan trong chương trình

7.1. Quy định về ví điện tử

 • Ví điện tử được sử dụng để thanh toán các khoản phí Dịch vụ theo biểu phí dịch vụ Khách hàng cá nhân quy định từng thời kỳ.
 • Đối với các giao dịch tại quầy, ví điện tử có giá trị trừ tiền ngay lập tức khi giao dịch. Đối với các giao dịch online, hệ thống sẽ chủ động trừ tiền trong tài khoản thanh toán của Khách hàng và hoàn trả vào cuối ngày làm việc.
 • Ví điện tử không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Thời gian sử dụng ví điện tử: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kích hoạt ví điện tử hoặc đến khi giá trị ví điện tử còn 0 đồng, tùy điều kiện nào đến trước.
 • Ví điện tử được sử dụng cho cả giao dịch thu phí VND và ngoại tệ, tỷ giá quy đổi theo quy định của Nam A Bank.
 • Không áp dụng đồng thời chính sách ưu đãi tặng ví điện tử và giảm phí giao dịch tài khoản đối với cùng một Khách hàng.
 • Ví điện tử chỉ có giá trị thanh toán khi số tiền trong ví lớn hơn số tiền phí Khách hàng giao dịch. Trường hợp số tiền trong ví điện tử nhỏ hơn số tiền phí giao dịch, Khách hàng muốn sử dụng phải thực hiện nộp thêm tiền vào ví điện tử để thực hiện thanh toán. Số tiền nộp tối thiểu là 20.000 đồng.

7.2. Quy định về MSDT quay số cuối chương trình

 • Tổng số lượng lượt quay số điện tử tại quầy là 200.000 lượt quay, tổng số MSDT là 999.999 mã số (trong trường hợp Nam A Bank đã phát hành hết lượt quay số điện tử mà Khách hàng đồng ý tham gia nhận MSDT, không tham gia quay số điện tử thì Khách hàng sẽ được cấp MSDT để quay cuối chương trình).
 • MSDT là mã số do hệ thống cấp tự động và sẽ được gửi SMS qua số điện thoại của khách hàng đăng ký. Trường hợp Khách hàng không sử dụng điện thoại di động hoặc không đồng ý phương thức nhận MSDT qua SMS thì Nam A Bank sẽ in MSDT trên Phiếu tham gia CTKM cho Khách hàng.
 • Quy định gửi MSDT qua SMS:

– MSDT phát sinh trên hệ thống ghi nhận hợp lệ trong CTKM là MSDT phát sinh từ 00h00:00 ngày 15/01/2019 đến 23h59:59 của ngày 30/03/2019.

– Thời gian gửi MSDT:

+  Đối với các MSDT phát sinh từ 00h00:00 đến trước 17h59:59 của ngày n sẽ được gửi cho khách hàng vào 18h00 của ngày n.

+  MSDT phát sinh từ 18h00 đến 23h:59:59 của ngày n sẽ được gửi vào 18h00 của ngày n+1.

 • Đối với Khách hàng nhận MSDT qua hình thức in trên Phiếu tham gia CTKM: MSDT sẽ được in trên Phiếu tham gia CTKM. Phiếu tham gia chương trình là chứng từ xác nhận việc Khách hàng đã nhận MSDT để tham gia quay số dự thưởng cuối chương trình.
 • Một Khách hàng được tham gia dự thưởng với nhiều MSDT và nhận nhiều giải thưởng với các MSDT khác nhau. 01 MSDT chỉ được trúng 01 giải thưởng quay số cuối chương trình.
 • Khách hàng được xác định trúng thưởng nếu MSDT Khách hàng sở hữu hoàn toàn trùng khớp kết quả từ lễ quay số của chương trình. Các giải thưởng được quay theo thứ tự từ giải thấp nhất đến giải cao nhất.
 • MSDT đã trúng giải không được tham gia vào các lần quay xác định Khách hàng trúng thưởng kế tiếp.
 • Phương thức quay số có thể điều chỉnh phù hợp với thực tế và có sự đồng ý của Cục Xúc Tiến Thương Mại và đại diện Khách hàng.

7.3. Quy định chung

 •  Cách tính số lượt quay số điện tử và MSDT áp dụng quy tắc làm tròn xuống (chỉ lấy phần nguyên, không lấy phần thập phân).
 • Số lượt quay số điện tử, MSDT được tính trên từng STK/HĐTG, không được cộng dồn số tiền của nhiều STK/HĐTG để nhận số lượt quay số và MSDT.
 • Đối với sản phẩm Tiết kiệm Hưng Thịnh, Tiết kiệm Tích lũy, Tiết kiệm Yêu thương cho con chỉ tính số lượt quay số điện tử và MSDT trên số tiền gửi lần đầu tiên mở sổ, không tính trên số tiền nộp thêm vào sổ.
 • Một STK/HĐTG không được đồng thời tham gia các CTKM/ưu đãi khác khi tham gia CTKM này.
 • Khách hàng không được rút trước hạn đối với STK/HĐTG tham gia CTKM tại quầy.
 • Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến được tất toán trước hạn. Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn, Nam A Bank sẽ hủy MSDT đã cấp cho Khách hàng.
 • Đối với Khách hàng trúng giải Đặc Biệt, Giải Nhất, Giải Nhì của chương trình không được rút vốn trước hạn (kể cả đối với sản phẩm tiết kiệm có quy định cho rút vốn từng phần trước hạn). Đối với Khách hàng tham gia sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến, sau khi xác định trúng thưởng, Nam A Bank sẽ thực hiện phong tỏa STK/HĐTG có MSDT trúng giải Đặc Biệt, Giải Nhất, Giải Nhì của chương trình.
 • Lãi suất của CTKM có thể thay đổi theo tình hình thực tế.
 • Các quy định khác được thực hiện theo quy định hiện hành của Nam A Bank và các quy định của Cơ quan nhà nước.

7.4. Thời gian, địa điểm quay số cuối chương trình và trao thưởng dự kiến

 • Thời gian quay số dự kiến: Sau khi kết thúc chương trình 02 tuần.
 • Thời gian trao thưởng dự kiến: Sau 01 tuần khi có kết quả quay số cuối chương trình.
 • Địa điểm tổ chức lễ quay số: Hội sở Nam A Bank, 201 -203 CMT8, P4, Q3, Tp.HCM.

8. Liên hệ:

 • Hotline 1900 6679
 • Các đơn vị kinh doanh của Nam A Bank gần nhất.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo