Chương trình giới thiệu Khách hàng ưu tiên của OCB

Ngày cập nhật: 9.05.17 - Mục: OCB - Lượt xem: 956 lần

triển khai Chương trình với nhiều quyền lợi hấp dẫn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BDA Dịch vụ Ngân hàng Ưu tiên
Email: bda.dvnhut@ocb.com.vn
SĐT : 08 38.220.960 (Ext: 750)
Link tham khảo:  Thông báo số 288/2017/TB-TGĐ ngày 28.04.2017 v.v Thông báo triển khai chương trình giới thiệu khách hàng Ưu tiên xem tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo