Chi tiêu và nhận dặm thưởng Asia Miles cùng Thẻ tín dụng Shinhan Travel Platinum

Ngày cập nhật: 30.05.19 - Mục: Shinhan Bank Vietnam - Lượt xem: 259 lần

Chi tiêu và trở thành 1 trong 50 khách hàng nhận 10,000 dặm .

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, Chủ Thẻ cần phải thực hiện như bảng sau:


(*) Tương đương 1 vé 1 chiều của Cathay Pacific chặng TP.HCM – Hong Kong hoặc TP.HCM – Singapore

Giải thưởng sẽ được trao cho 50 chủ thẻ Chính hợp lệ có chi tiêu cao nhất trong Thời hạn chương trình.

Chủ thẻ hợp lệ tham gia chương trình vẫn được nhận dặm thưởng Shinhan trên tất cả các chi tiêu hợp lệ như thông thường (mỗi VND 25.000 chi tiêu bằng Travel Platinum sẽ nhận được 1 dặm Shinhan).

Mỗi Chủ Thẻ Chính hợp lệ chỉ nhận được tối đa một (01) giải thưởng trong suốt Thời hạn chương trình.

Mỗi Chủ Thẻ Chính hợp lệ chỉ nhận được tối đa một (01) giải thưởng trong suốt Thời hạn chương trình.Dặm thưởng Asia Miles sẽ được tặng trực tiếp vào tài khoản thành viên Asia Miles của Chủ Thẻ Chính hợp lệ trước ngày 30/08/2019. Dặm thưởng này sẽ được thẻ hiện trên tài khoản Asia Miles của chủ thẻ chứ không thẻ hiện trên sao kê thẻ tín dụng.

Đối tượng khách hàng: Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ có lịch sử tín dụng tốt của Thẻ Tín dụng Shinhan/ ANZ Travel Platinum

Thời hạn chương trình: Từ 10/06/2019 – 10/08/2019

Điều kiện & điều khoản chương trình xem tại đây.

Điều khoản và điều kiện Asia Miles áp dụng xem tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo