Chi tiêu thỏa thích – Nhận trang sức Kim cương PNJ cùng thẻ Shinhan

Ngày cập nhật: 18.09.18 - Mục: Shinhan Bank Vietnam - Lượt xem: 305 lần

Khách hàng hợp lệ: Tất cả Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ có lịch sử tín dụng tốt (“Chủ Thẻ”) của Thẻ Tín Dụng Shinhan nhận được thư điện tử/tin nhắn về chương trình này.Thời hạn chương trình:

  • Giai đoạn 1: 10/09-09/10/2018
  • Giai đoạn 2: 10/10-09/11/2018

Nội dung chương trình:

1. Quà tặng: Nhẫn kim cương PNJ trị giá 40.000.000 đồng*

2. Điều kiện tham gia:

  • Tổng chi tiêu thanh toán sẽ được cộng dồn từ chi tiêu tại máy cà thẻ và trực tuyến trong nước và quốc tế của Thẻ Tín Dụng Shinhan mà Chủ Thẻ đang sở hữu trong mỗi giai đoạn.
  • Giải thưởng sẽ được trao cho Chủ Thẻ đạt được chi tiêu tối thiểu 150.000.000 đồng sớm nhất trong giai đoạn đó.
  • Trường hợp các Chủ Thẻ đạt được chi tiêu tối thiểu 150.000.000 đồng cùng 01 ngày, người thắng giải sẽ là Chủ Thẻ đạt tổng chi tiêu thanh toán cao nhất trong giai đoạn đó.
  • Xem chi tiết điều kiện-điều khoản tại đây


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo