Chào mừng quốc khánh 2/9: Vietcombank miễn phí phát hành & phí thường niên 1 năm đối với các sản phẩm thẻ Vietcombank

Ngày cập nhật: 6.08.15 - Mục: Vietcombank - Lượt xem: 1,478 lần

chao-mung-quoc-khanh-29-vietcombank-mien-phi-phat-hanh-phi-thuong-nien-1-nam-doi-voi-cac-san-pham-the-vietcombank

1. Nội dung ưu đãi:

– Miễn phí phát hành/phí thường niên 1 năm khi khách hàng phát hành mới/gia hạn thẻ/thay thế thẻ/in lại thẻ/thay đổi hạng thẻ.

– Miễn phí sử dụng dịch vụ thay thế thẻ/in lại thẻ/thay đổi hạng thẻ.

– Chương trình áp dụng đối với các chủ và ghi nợ của (áp dụng với thẻ chính và thẻ phụ).

2.Thời gian: Từ ngày 01/08/2015 đến ngày 30/09/2015.

3. Thể lệ chi tiết của chương trình: Xin vui lòng xem tại đây

Nguồn: VietcombankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo