BaoVietBank – Thông báo về việc Chuyển đổi Quỹ tiết kiệm thành Phòng giao dịch

Ngày cập nhật: 24.02.15 - Mục: BaoViet Bank - Lượt xem: 875 lần

Ngân hàng TMCP Bảo Việt trân trọng tới Quý khách hàng về việc Chuyển đổi Quỹ tiết kiệm thành với thông tin như sau:

1. Tên cũ:

Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hải Phòng – Quỹ tiết kiệm Trần Nguyên Hãn.

2. Tên thay đổi:

Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Hải Phòng – Phòng giao dịch Trần Nguyên Hãn.

3. Địa điểm (không đổi):

Số 280 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Nguồn: BaoViet BankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo