BaoViet Bank – Thông báo về việc đổi tên chi nhánh và phòng giao dịch

Ngày cập nhật: 26.07.14 - Mục: BaoViet Bank - Lượt xem: 860 lần

xin tới Quý khách hàng và cổ đông về việc Thay đổi tên của BaoViet Bank với những nội dung như sau:

1. Thay đổi tên Sở giao dịch:
Tên cũ: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Sở giao dịch.
Tên mới: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở giao dịch.

2. Thay đổi tên Phòng giao dịch Đào Tấn:
Tên cũ: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Sở giao dịch – Phòng giao dịch Đào Tấn.
Tên mới: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở giao dịch – Phòng giao dịch Đào Tấn.

3. Thay đổi tên Phòng giao dịch Mỹ Đình:
Tên cũ: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Sở giao dịch – Phòng giao dịch Mỹ Đình.
Tên mới: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở giao dịch –Phòng giao dịch Mỹ Đình.

4. Thay đổi tên Phòng giao dịch Tôn Đức Thắng:
Tên cũ: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Sở giao dịch – Phòng giao dịch Tôn Đức Thắng.
Tên mới: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở giao dịch – Phòng giao dịch Tôn Đức Thắng.

5. Thay đổi tên Phòng giao dịch Ba Đình:
Tên cũ: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Sở giao dịch – Phòng giao dịch Ba Đình.
Tên mới: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở giao dịch – Phòng giao dịch Ba Đình.

6. Thay đổi tên Phòng giao dịch Hoàng Cầu:
Tên cũ: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Sở giao dịch – Phòng giao dịch Hoàng Cầu.
Tên mới: Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Sở giao dịch – Phòng giao dịch Hoàng Cầu.

Trân trọng thông báo.

Nguồn: BaoViet BankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo