Agribank triển khai hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp

Ngày cập nhật: 14.08.15 - Mục: Agribank - Lượt xem: 1,005 lần

Quyết định 68/2013/QĐ-TTg là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm giảm tổn thất trong , góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành .

Xác định đây là chương trình tín dụng của Chính phủ có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng phục vụ cho việc cơ giới hóa, giảm tổn thất và nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, ngày 7/8/2015, ban hành văn bản số 5565/NHNo-KHNV chỉ đạo Sở Giao dịch và các chi nhánh loại I, loại II trong hệ thống thực hiện quy định về cho vay nhằm hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg.

Theo đó, Sở Giao dịch và các chi nhánh loại I, loại II trong toàn hệ thống Agribank thực hiện quy định về lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các đối tượng nhằm hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

– Lãi suất cho vay ngắn hạn: 7%/năm.

– Lãi suất cho vay trung, dài hạn: 8,5%/năm.

Với việc quán triệt sâu sắc chỉ đạo của NHNN trong việc thực hiện cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thông qua việc chủ động quy định mức lãi suất cho vay, Agribank thể hiện động thái nghiêm túc, tích cực trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ và NHNN.

Nguồn: AgribankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo