Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng vay tiêu dùng

Ngày cập nhật: 27.03.15 - Mục: Agribank - Lượt xem: 1,453 lần

Ngày 24/3/2015, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam () vừa ban hành văn bản về triển khai Chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng .

Chương trình được thực hiện đối với các khoản vay phát sinh từ ngày 25/3/2015 đến hết ngày 25/6/2015, đối tượng được hưởng là khách hàng , có nhu cầu vay vốn bằng đồng Việt Nam để tiêu dùng, phục vụ đời sống.

Thời gian ưu đãi lãi suất cho vay được quy định như sau: Ưu đãi lãi suất cho vay trong thời gian 03 tháng đầu kể từ ngày vay đối với vay ngắn hạn, 06 tháng đầu kể từ ngày vay đối với vay trung dài hạn. Những tháng tiếp theo áp dụng lãi suất thông thường theo quy định của Tổng Giám đốc từng thời kỳ. Cụ thể:

  • Lãi suất cho vay ngắn hạn 03 tháng đầu: tối thiểu 7%/năm.
  • Lãi suất cho vay trung hạn 6 tháng đầu: tối thiểu 8%/năm.
  • Lãi suất cho vay dài hạn 06 tháng đầu: tối thiểu 9%/năm..

Khách hàng có thời gian vay vốn tối thiểu 09 tháng đối với cho vay ngắn hạn và không trả nợ cho vay trước hạn, không quá hạn trả nợ gốc và lãi theo định kỳ trả nợ sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất và phí.

Thông qua triển khai Chương trình cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng vay tiêu dùng, Agribank mong muốn triển khai có hiệu quả chính sách khách hàng, mở rộng thị phần và thu hút được khách hàng, tăng trưởng tín dụng có hiệu quả.

Cùng ngày, Agribank đã ban hành văn bản quy định mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam cụ thể như sau: Từ ngày 25/3/2015, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 02 tháng đến dưới 03 tháng tối đa 4,3%/năm; Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 04 tháng tối đa 4,5%/năm. Các nội dung khác quy định về lãi suất huy động, khách hàng liên hệ với Agribank chi nhánh gần nhất để biết thêm chi tiết.

Việc Agribank điều chỉnh quy định lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam nhằm phù hợp với diễn biến lãi suất thị trường.

Nguồn: AgribankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo