Agribank tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam

Ngày cập nhật: 2.03.15 - Mục: Agribank - Lượt xem: 1,130 lần

Căn cứ diễn biến thị trường trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ 2/3/2015, áp dụng mới đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam.

Agribank-tiep-tuc-dieu-chinh-lai-suat-huy-dong-bang-dong-viet-nam

Từ 2/3/2015, lãi suất tối đa áp dụng cho tiền gửi
tại Agribank là 6,3%/ năm

Cụ thể, các mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc như sau:

  1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng: tối đa 1%/năm.
  2. Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng: tối đa 4,0%/năm.
  3. Tiền gửi có kỳ hạn từ 2 tháng đến dưới 3 tháng: tối đa 4,5%/năm.
  4. Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 4 tháng: tối đa 4,8%/năm.
  5. Tiền gửi có kỳ hạn từ 4 tháng đến dưới 6 tháng: tối đa 5,3%/năm.
  6. Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng đến dưới 12 tháng: tối đa 5,4%/năm.
  7. Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng: tối đa 6%/năm.
  8. Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng đến 18 tháng: tối đa 6,2%/năm.
  9. Tiền gửi có kỳ hạn trên 18 tháng trở lên: tối đa 6,3%/năm.

Trong đó, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ.

Ngoài các hình thức tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn, “tiền gửi” còn bao gồm tiền , chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác.

Nguồn: AgribankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo