Agribank Thanh Hóa hỗ trợ khách hàng vay vốn mua máy, thiết bị

Ngày cập nhật: 11.10.14 - Mục: Agribank - Lượt xem: 1,342 lần

Ngày 07/10/2014, Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn mua máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, ngày 06/6/2014, Tổng Giám đốc Agribank đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX quy định cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo quyết định số 68/2013/QĐ-TTg. Quy định này áp dụng với các hợp đồng vay vốn tại Agribank nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được ký trước ngày 31/12/2020. Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 1 và Điều 20 Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg.

Agribank Thanh Hoá đã triển khai quán triệt chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, quy định của Agribank đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn chi nhánh, đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi các Quyết định 63, 65, 68 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn đến cấp uỷ, chính quyền địa phương và khách hàng, trọng tâm là tuyên truyền về đối tượng vay, điều kiện thủ tục, hồ sơ vay vốn, thời hạn cho vay, chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay,… để khách hàng biết và tiếp cận gói tín dụng hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối mới nông sản, thủy sản theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Agribank Thanh Hóa đã chủ động làm việc với một số Doanh nghiệp cung cấp máy móc thiết bị trên địa bàn tỉnh, ký kết biên bản hợp tác về việc phối hợp cho khách hàng vay vốn mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch như Công ty Cẩn Hoa, Công ty Việt Phương,… Mới đây, Agribank Thanh Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn mua máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp theo QĐ 68/2013/QĐ-TTg. Theo Biên bản thỏa thuận, tất cả các khách hàng đủ điều kiện vay vốn có nhu cầu mua máy, thiết bị mới nằm trong danh mục chủng loại máy móc thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp (Ban hành kèm theo thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) được cho vay tối đa bằng 100% giá trị máy móc, thiết bị.

Agribank-thanh-hoa-ho-tro-khach-hang-vay-von-mua-may-thiet-bi

Agribank Thanh Hóa ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Tiến Nông tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn mua máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp

Đến 30/9/2014, Agribank Thanh Hoá cho vay 257 lượt khách hàng vay vốn mua máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản. Doanh số cho vay 57,6 tỷ đồng, trong đó có 44 khách hàng được vay vốn với số tiền 12,9 tỷ đồng theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg. Dư nợ đến 30/9/2014 là 41,5 tỷ đồng, số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng là 8,4 tỷ đồng.

Theo Ông Mai Bá Luyến – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, ngành nông nghiệp đánh giá cao sự phối hợp gắn kết giữa Agribank Thanh Hóa và các Doanh nghiệp để phục vụ bà con nông dân, cùng với doanh nghiệp để thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn. Agribank Thanh Hóa đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, kết nối với nông dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nông dân. Việc ký kết thỏa thuận giữa Agribank Thanh Hóa và các Doanh nghiệp cung ứng máy nông nghiệp đã góp phần thực hiện một trong những giải pháp của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đó là giải pháp cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Ông Đỗ Văn Chính, thường trú tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn là một trong số khách hàng của Agribank Thanh Hóa đã được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg đã chia sẻ: “Tôi đã được chi nhánh Agribank huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa hỗ trợ thủ tục, hồ sơ vay vốn nhanh nhất để mua máy gặt do Công ty Tiến Nông cung ứng. Nhờ có Agribank, nhờ có Công ty Tiến Nông mà tôi có được chiếc máy gặt Kubota giúp tôi nâng cao năng suất lao động. Đây là điều mà tôi thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới”.

Với việc triển khai Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX ngày 06/6/2014 của Tổng Giám đốc Agribank quy định về cho vay nhằm hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg, thông qua việc ký kết thỏa thuận với các đơn vị về cho vay mua máy móc thiết bị nhằm hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, Agribank Thanh Hóa nói riêng và Agribank nói chung đã và đang tích cực chung tay cùng Chính phủ hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp trong nước tăng khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi để các khách hàng của Agribank có điều kiện đầu tư đổi mới công nghệ, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng máy móc trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời có thêm động lực tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao đời sống.

Thông qua việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, Agribank Thanh Hoá tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhà, góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách Tam nông.

Nguồn: AgribankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo