Agribank tài trợ khách hàng nhập khẩu: Thư tín dụng trả chậm cho phép thanh toán ngay (UPAS L/C)

Ngày cập nhật: 12.11.17 - Mục: Agribank - Lượt xem: 5,044 lần

Thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay (UPAS L/C) là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ cho phép khách hàng nhập khẩu của thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa theo kỳ hạn trả chậm nhưng Người xuất khẩu có thể được Ngân hàng nước ngoài thanh toán trả ngay trên cơ sở chấp nhận thanh toán bộ chứng từ.Nói một cách khác là Agribank sẽ cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhập khẩu là khách hàng của mình nhằm thanh toán trả ngay cho người hưởng L/C khi bộ chứng từ hợp lệ được xuất trình và được Agribank chấp nhận thanh toán. Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ trả tiền cho Ngân hàng chiết khấu hoặc ngân hàng hoàn trả vào ngày đến hạn của hối phiếu.

Để mở và thanh toán thư tín dụng trả chậm cho phép thanh toán ngay UPAS L/C tại Agribank, hồ sơ khách hàng cần cung cấp đơn giản và thuận tiện bao gồm: yêu cầu mở UPAS L/C (theo mẫu của Agribank), hợp đồng ngoại thương và các hồ sơ khác có liên quan.

Đây là một giải pháp tài chính hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực tài chính và tính thanh khoản cho các doanh nghiệp nhập khẩu khi thanh toán ngay cho nhà xuất khẩu, từ đó nhà nhập khẩu sẽ được lợi thế đàm phán về giảm giá hàng hóa, tận dụng được nguồn vốn ngoại tệ với mức lãi suất và thời hạn trả chậm hấp dẫn, hoặc tận dụng cơ hội kinh doanh vào các thời điểm thích hợp.

Agribank với tiềm lực và vị thế là định chế tài chính lớn nhất Việt Nam cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai, cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại tại Việt Nam. Với mối quan hệ hợp tác đại lý với gần 1.000 ngân hàng trên thế giới, trong đó có nhiều tổ chức tài chính uy tín trên thế giới như Wells Fargo, Bank of New York Mellon, Standard Charter Bank, JP Morgan Chase…Sau nhiều năm triển khai dịch vụ thanh toán quốc tế, đây cũng là thế mạnh và là cơ sở để Agribank cung cấp các dịch vụ với mức phí ưu đãi và cạnh tranh tốt nhất cho khách hàng.

Agribank liên tục cải thiện, nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế, đáp ứng đa dạng các nhu cầu về tài chính quốc tế một cách linh hoạt nhằm giúp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu – khách hàng của Agribank tận dụng cơ hội, nâng cao năng lực kinh doanh trên thị trường quốc tế.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo