Agribank dành 20.000 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp ưu đãi lãi suất nhân dịp Quốc khánh 2/9

Ngày cập nhật: 20.08.15 - Mục: Agribank - Lượt xem: 1,320 lần

Để triển khai có hiệu quả chính sách khách hàng, mở rộng thị phần, thu hút khách hàng kinh doanh có hiệu quả để cho vay các chương trình phát triển kinh tế nhằm mở rộng tín dụng gắn với phát triển dịch vụ ngân hàng, ngày 18/8/2015, Tổng Giám đốc chỉ đạo các chi nhánh trong toàn hệ thống triển khai chương trình cho vay ngắn hạn nội tệ ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, Agribank cân đối 20.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình cho vay với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp truyền thống, tiềm năng của Agribank đáp ứng các yêu cầu: Khoản vay của Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành; Khoản cấp tín dụng của Doanh nghiệp ít nhất từ 30 tỷ đồng trở lên (nếu cho vay theo hạn mức tín dụng, dư nợ phải đạt 90% hạn mức trở lên) và ưu tiên đối với khách hàng truyền thống chỉ quan hệ tín dụng với Agribank và khách hàng quan hệ với nhiều TCTD về quan hệ tín dụng với một TCTD là Agribank. Lãi suất cho vay tối đa 5,5%/năm.

Mục đích của đợt dịp này là tài trợ vốn lưu động ngắn hạn để phục vụ phương án sản xuất kinh doanh và vốn vay trung dài hạn thực hiện dự án đầu tư. Trong đó, yêu cầu khách hàng được hưởng cơ chế ưu đãi lãi suất nhân dịp Quốc khánh 2/9 không được trả nợ trước hạn đối với khoản vay cũ khi chưa có sự chấp thuận của Agribank nơi cho vay; khách hàng chuyển doanh thu của dự án, phương án qua tài khoản thanh toán mở tại Chi nhánh tối thiểu tương ứng với tỷ lệ dư nợ Chi nhánh tài trợ; đồng thời tăng cường việc bán chéo các dịch vụ khác của Agribank như tiền gửi, thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ và các dịch vụ khác.

Thời gian áp dụng đối với các khoản vay mới phát sinh từ ngày 21/8/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Mọi chi tiết liên hệ các chi nhánh của Agribank trên toàn quốc.

Nguồn: AgribankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo