ACB – Thay đổi phí dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 27.12.14 - Mục: ACB - Lượt xem: 2,368 lần

trân trọng kể từ ngày 29/12/2014 biểu phí “ KHDN” sẽ được điều chỉnh chi tiết như sau:

STT

Tên phí

Mức phí thay đổi

I

Mở & quản lý tài khoản

1

Tài khoản thanh toán chung hoặc nhiều nhóm chữ ký 100.000đ/tháng

2

Tài khoản có yêu cầu quản lý đặc biệt (Bao gồm tài khoản chuyên dụng chứng khoán) 500.000đ/tháng

3

Đóng tài khoản

+ Tài khoản dưới 12 tháng kể từ ngày mở: 100.000đ/10USD/10 EUR
+ Trên 12 tháng: 55.000đ/5USD/5 EUR
+ Đối với các Tài khoản ngoại tệ khác USD/EUR, phí đóng tài khản là 100.000đ

II

Dịch vụ quản lý tiền

1

Thu hộ tiền mặt
Bán kính > 20km

Theo thỏa thuận, TT: 900.000đ, TĐ: 5.000.000đ  (Mức phí được thể hiện cụ thể trong hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tiền)

III

Dịch vụ khác/Dịch vụ theo yêu cầu của KH

1

Phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của KH 100.000đ lần/tài khoản

2

Dịch vụ khác 100.000đ/lần

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ:

  • Chi nhánh, Phòng giao dịch ACB gần nhất trên toàn quốc.
  • Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7: 1900545486 – 0838247247 – 1800577775 (miễn phí – dành cho khách hàng ưu tiên).

Trân trọng.

Nguồn: ACBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo