9 ngày vàng ưu đãi 100% phí tài khoản ưu tiên cùng ACB

Ngày cập nhật: 17.12.17 - Mục: ACB - Lượt xem: 850 lần

Miễn 100% phí giao dịch trên Tài Khoản Ưu Tiên chỉ duy nhất trong 9 ngày dành riêng Khách Hàng Ưu Tiên .

Thời gian áp dụng: Từ 22/12/2017 – 30/12/2017

Phạm vi áp dụng: Chương trình áp dụng toàn quốc

Hình thức : Ưu đãi phí

Đối tượng áp dụng: Khách Hàng Ưu Tiên hiện hữu thỏa điều kiện

Để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến Chương trình, chủ thẻ liên hệ:
– Các địa điểm giao dịch của ACB trên toàn quốc hoặc;
– Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua điện thoại (Contact Center 24/7) theo số điện thoại (028) 38 247 247 hoặc 1800577775;
– Dịch vụ khách hàng Trung Tâm Thẻ theo số điện thoại (028) 38 222 022
– Dịch vụ khách hàng thẻ Hà Nội theo số điện thoại (024) 35 667 918Tìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh